EFAS sayısal takografın kart okuyucusu mekanik olarak hasarlıysa, tuş takımı veya ekran bozuksa, dahili pili bitmişse, yazıcı modülü hasarlı veya bozuk ise ilgili parçaların değiştirilmesi mümkündür. EFAS sayısal takografın değitirilebilen yedek parçaları şunlardır:

– Yazıcı Modülü
– Kart Okuyucular
– Dahili Pil
– Ön Panel (Ekranlı veya Ekransız)